Termeni de utilizare

Introducere


Acest site web, incluzând oricare site web secundar accesibil prin intermediul paginii de pornire, este administrat de AHI Carrier SE Europe Single Member S.A (denumită de asemenea în continuare în acest text „compania” sau „noi”), sucursalele sale, afiliații și/sau entitățile sale asociate (în mod colectiv, „site-ul”.) Compania oferă acest site, incluzând toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile de pe acest site, dvs., utilizatorului, cu condiția să acceptați toți termenii, toate condițiile, politicile și notificările expuse aici. PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE, SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE; DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD, NU UTILIZAȚI ACEST SITE.

Compania își rezervă dreptul, în funcție de propria sa decizie, de a modifica, schimba, adăuga sau elimina părți din acești termeni de utilizare, oricând. Dumneavoastră aveți răspunderea să verificați acești termeni de utilizare în mod periodic pentru a observa dacă nu au apărut modificări. Continuarea utilizării site-ului după postarea modificărilor înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Atâta timp cât respectați acești termeni de utilizare, compania vă oferă un privilegiu personal, neexclusiv, netransferabil, limitat, pentru a accesa și utiliza site-ul.


Nicio obligație


Compania nu are nicio răspundere dacă informațiile oferite pe acest site nu sunt precise, complete sau de actualitate. Materialul de pe acest site este furnizat exclusiv cu rol de informare generală și nu trebuie să vă bazați pe acesta sau să îl folosiți ca bază unică pentru luarea de decizii fără a consulta surse de informații principale, mai precise, mai complete sau mai actuale. Dacă alegeți să vă bazați pe informațiile de pe acest site, o faceți pe propria dvs. răspundere. Acest site poate conține anumite informații istorice. Informațiile istorice nu sunt neapărat actuale și vă sunt oferite exclusiv ca referință. Compania își rezervă dreptul să modifice conținutul acestui site în orice moment, însă nu are obligația de a actualiza informațiile de pe site. Sunteți de acord cu faptul că este responsabilitatea dvs. să monitorizați modificările de pe site.


Utilizarea site-ului


Întregul conținut de pe acest site, incluzând, fără limitare, documente, text, proiectare, grafică, logouri, pictograme, imagini, clipuri audio, descărcări, interfețe, coduri și software, precum și selectarea și dispunerea acestora („conținutul”) reprezintă proprietatea exclusivă și aparțin AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A, licențiatorilor săi sau furnizorilor de conținut și sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile. Puteți accesa, copia, descărca și tipări materialul de pe acest site pentru utilizare personală și necomercială, cu condiția să nu modificați și să nu ștergeți drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte notificări legate de dreptul de proprietate care apar în cadrul conținutului pe care îl accesați, copiați, descărcați sau tipăriți. Oricare altă utilizare a conținutului de pe site, incluzând însă fără limitare la modificarea, distribuția, transmiterea, realizarea, transmisiunea, publicarea, încărcarea, licențierea, modificarea, transferul ,sau vânzarea sau crearea de lucrări derivate din oricare material, informații, software, produse sau servicii obținute de pe site sau utilizarea site-ului pentru a face concurență companiei este strict interzisă. Sunteți de acord să respectați toate restricțiile suplimentare afișate pe site conform actualizării lor periodice. Compania își rezervă dreptul de a refuza sau anula înregistrarea oricărei persoane pentru acest site, de a elimina orice persoană de pe acest site sau de a interzice oricărei persoane să utilizeze acest site din diferite motive. AHI Carrier South Eastern Europe Air-Conditioning S.A. sau licențiatorii săi sau furnizorii de conținut își păstrează dreptul de proprietate complet și integral referitor la conținutul furnizat pe site, incluzând toate drepturile de proprietate intelectuală și vă oferă acest conținut dvs. în baza unei licențe care este revocabilă în funcție de propria decizie a companiei. Compania nu garantează și nu declară că utilizarea de către dvs. a materialelor de pe acest site nu va încălca drepturile părților terțe neafiliate AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A.

Nu aveți permisiunea de a utiliza orice dispozitiv, program, algoritm sau metodologie sau oricare proces manual similar sau echivalent pentru a accesa, achiziționa, copia sau monitoriza o parte a site-ului sau din conținutul său sau de a reproduce sau evita structura de navigare pe site sau prezentarea site-ului sau a conținutului, pentru a obține sau încerca să obțineți oricare materiale, documente sau informații prin oricare mijloace, care nu au fost puse la dispoziție în mod expres pe site. Nu aveți permisiunea să încercați să obțineți acces neautorizat la oricare parte sau funcție a site-ului sau la oricare alte sisteme sau rețele asociate site-ului sau serverului său sau la oricare servicii furnizate pe sau prin site, prin încercări de hacking, „descoperirea” parolelor sau alte mijloace ilegale.

Nu aveți permisiunea de a identifica, scana sau testa vulnerabilitatea site-ului sau a rețelei asociate site-ului și nici permisiunea de a încălca măsurile de securitate sau autentificare de pe site sau oricare rețea asociată site-ului. Nu aveți permisiunea de a efectua căutări inverse, depistări sau încercări de identificare a oricăror informații despre utilizatori sau vizitatori ai site-ului sau alți clienți ai companiei, incluzând conturile companiei nedeținute de dvs., sursa acestora, sau nu aveți permisiunea de a exploata site-ul sau oricare serviciu sau informație pusă la dispoziție sau oferită de sau prin intermediul site-ului, în orice mod în care scopul este de a dezvălui informații, incluzând însă fără limitare la date de identificare personală sau informații personale, diferite de propriile dvs. informații, conform celor prevăzute pe site. Sunteți de acord să nu luați nicio acțiune care impune un nivel de încărcare nerezonabil sau prea mare asupra infrastructurii site-ului sau sistemelor sau rețelelor companiei sau oricăror sisteme sau rețele asociate site-ului sau companiei. Sunteți de acord să nu utilizați niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau pentru a încerca să interferați cu funcționarea corespunzătoare a site-ului sau oricare tranzacție realizată la nivelul site-ului sau cu utilizarea site-ului de către o altă persoană. Nu aveți permisiunea de a falsifica antetele sau de a manipula elementele de identificare pentru a ascunde originea oricărui mesaj sau transmisiune pe care o faceți către companie pe sau prin site sau a oricărui serviciu furnizat pe sau prin site. Nu aveți permisiunea să pretindeți că sunteți sau că reprezentați o altă persoană sau să preluați identitatea unei alte persoane sau entități.

Nu aveți permisiunea să utilizați site-ul sau oricare conținut în oricare scop ilegal sau interzis prin acești termeni de utilizare sau să solicitați realizarea unor activități ilegale sau a altor activități care încalcă drepturile AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A sau ale altor părți.

Nu aveți permisiunea să utilizați datele de contact furnizate pe site în scopuri neautorizate, inclusiv marketing. Nu aveți permisiunea să utilizați hardware sau software cu scopul de a afecta negativ sau interfera cu funcționarea corespunzătoare a site-ului sau de a intercepta în mod ascuns orice sistem, date sau informații cu caracter personal de pe site. Sunteți de acord să nu întrerupeți sau să nu încercați să întrerupeți funcționarea site-ului în oricare mod. În baza propriei sale decizii, compania își rezervă dreptul de a limita sau sista accesul dvs. la sau utilizarea site-ului în orice moment, fără notificare. Sistarea accesului dvs. la utilizarea site-ului sau utilizării nu va implica renunțarea sau nu va afecta alte drepturi sau măsuri reparatorii la care compania poate avea dreptul în virtutea legii şi a echităţii.


Mărcile comerciale


Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe acest site sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale companiei, sucursalelor, afiliaților, licențiatorilor sau furnizorilor de conținut sau ale altor părți terțe. Toate aceste mărci comerciale, logo-uri și mărci de servicii sunt proprietatea deținătorilor lor de drept. Nicio parte de pe acest site nu va fi interpretată ca acordând, prin deducție, prin autoritatea de lucru judecat sau altfel, oricare licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale, logo sau marcă de serviciu afișată pe site fără permisiunea scrisă prealabilă din partea proprietarului, cu excepția celor prevăzute în prezentul site. Compania își rezervă toate drepturile neacordate în mod expres referitor la site și conținutul său.


Materialul furnizat de utilizator


Confirmați faptul că sunteți responsabil pentru oricare material pe care îl trimiteți prin intermediul site-ului, incluzând legalitatea, fiabilitatea, caracterul adecvat, originalitatea și dreptul de autor referitor la oricare astfel de conținut. Nu puteți încărca, distribui sau publica prin intermediul site-ului oricare conținut care (i) este confidențial, protejat prin drepturi de proprietate, fals, fraudulos, calomnios, defăimător, obscen, amenințător, care încalcă intimitatea sau drepturile de publicitate, încălcând drepturi de proprietate intelectuală, care este abuziv, ilegal sau inacceptabil; (ii) poate constitui sau susține o infracțiune, poate încălca drepturile unei părți sau poate duce la răspundere sau încălcarea legii sau (iii) poate conține viruși informatici, elemente de campanie electorală, scrisori în lanț, e-mailuri expediate în masă sau orice formă de „spam”. Nu aveți permisiunea să utilizați o adresă de e-mail falsă sau alte informații de identificare, nu aveți permisiunea să preluați identitatea unei alte persoane și nu aveți permisiunea să induceți în eroare referitor la originea oricărui conținut. Nu puteți încărca conținut comercial pe site.

Dacă transmiteți acest conținut și dacă nu indicăm altfel, acordați companiei și afiliaților săi un drept nerestricționat, neexclusiv, fără redevențe, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui și afișa acest conținut în întreaga lume, pe orice suport. Sunteți, de asemenea, de acord ca respectiva companie să aibă libertatea de a utiliza orice idei, concepte sau cunoștințe specializate pe care dvs. sau persoane care acționează în numele dvs. le oferiți companiei. Acordați companiei și părților sale afiliate dreptul de a utiliza numele pe care îl transmiteți în legătură cu orice material, dacă acestea decid astfel. Toate informațiile personale furnizate prin acest site vor fi gestionate în conformitate cu politica de confidențialitate online a site-ului. Declarați și garantați faptul că dețineți sau controlați toate drepturile asupra conținutului pe care îl postați; că respectivul conținut este precis, că utilizarea conținutului furnizat de dvs. nu încalcă oricare prevedere din acesta și nu va cauza daune persoanelor sau entităților și că dvs. veți despăgubi compania pentru toate reclamațiile ce decurg din conținutul furnizat de dvs.

Compania nu are obligația de a posta, redirecționa, transmite, distribui sau de a furniza orice material disponibil pe acest site, incluzând materialul pe care ni-l furnizați și avem astfel un drept absolut de a îndepărta orice material de pe site în baza propriei noastre decizii în orice moment.


Linkuri către părți terțe


Acest site poate conține linkuri către alte site-uri web, unele dintre acestea fiind administrate de companie sau afiliații săi, iar altele fiind administrate de părți terțe. Aceste linkuri sunt oferite cu rol de facilitare pentru dvs. și drept cale suplimentară de acces la informațiile furnizate pe site. Compania nu este responsabilă pentru conținutul acelor site-uri web sau ale altor site-uri web sau pentru produsele sau serviciile care pot fi oferite prin acelea sau oricare alte site-uri web. Linkurile de pe acest site către alte site-uri web nu indică faptul că respectiva companie aprobă, susține sau recomandă respectivul site web. Diferiți termeni și condiții se pot aplica în ceea ce privește utilizarea oricăror site-uri web asociate. Compania nu este responsabilă pentru nicio pierdere, daune sau alte răspunderi suportate drept urmare a utilizării oricăror site-uri web asociate.


Garanții/limitarea răspunderii


UTILIZAREA ACESTUI SITE SE REALIZEAZĂ PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE. ACEST SITE ESTE OFERIT ÎN STAREA SA ACTUALĂ ȘI ÎN FORMA SA DISPONIBILĂ. AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A RESTRICȚIONA SAU ANULA ACCESUL LA SITE SAU ORICARE CARACTERISTICĂ SAU PARTE DIN ACESTA, ÎN ORICE MOMENT. AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND ÎNSĂ FĂRĂ LIMITARE LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP ȘI ORICARE GARANȚII CĂ MATERIALELE DE PE SITE NU ÎNCALCĂ DREPTURI ȘI GARANȚII IMPLICITE REZULTATE DIN ANUMITE OPERAȚIUNI SAU TRANZACȚII; CĂ ACCESUL LA SITE VA FI NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI; CĂ SITE-UL VA FI SECURIZAT; CĂ SITE-UL SAU SERVERUL PE CARE ESTE PUS LA DISPOZIȚIE SITE-UL VA FI NEAFECTAT DE VIRUȘI SAU CĂ INFORMAȚIILE DE PE SITE VOR FI COMPLETE, PRECISE SAU FURNIZATE LA TIMP. DACĂ DESCĂRCAȚI MATERIALE DE PE ACEST SITE, FACEȚI ACEST LUCRU ÎN BAZA PROPRIEI DVS. DECIZII ȘI PE PROPRIUL DVS. RISC. VEȚI FI RESPONSABIL PENTRU ORICARE DAUNE ADUSE SISTEMULUI DVS. INFORMATIC SAU PIERDERE DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA ACESTOR MATERIALE. NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚII, VERBALE SAU SCRISE, OBȚINUTE DE DVS. DE LA AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A SAU PRIN SAU DE PE SITE NU VOR CREA NICIUN FEL DE GARANȚII. AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A NU OFERĂ GARANȚII SAU DECLARAȚII REFERITOARE LA UTILIZAREA MATERIALELOR DE PE ACEST SITE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CARACTERUL LOR COMPLET, CARACTERUL LOR CORECT, PRECIZIA, CARACTERUL ADECVAT, UTILITATEA, CARACTERUL OPORTUN, FIABILITATEA SAU ALTFEL. ÎN ANUMITE JURISDICȚII, LEGEA POATE SĂ NU PERMITĂ RENUNȚAREA LA GARANȚII, IAR RENUNȚAREA DE MAI SUS POATE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

RECUNOAȘTEȚI ȘI CONFIRMAȚI CĂ VĂ VEȚI ASUMA ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI. RECUNOAȘTEȚI ȘI CONFIRMAȚI CĂ ORICARE INFORMAȚII PE CARE LE TRIMITEȚI SAU LE PRIMIȚI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SITE-ULUI POT SĂ NU FIE SECURIZATE ȘI POT FI INTERCEPTATE DE PĂRȚI NEAUTORIZATE. RECUNOAȘTEȚI ȘI CONFIRMAȚI CĂ UTILIZAȚI SITE-UL PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI CĂ SITE-UL VĂ ESTE PUS LA DISPOZIȚIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE. RECUNOSCÂND ACEST LUCRU, ACCEPTAȚI ȘI CONFIRMAȚI CĂ, ÎN MĂSURA CEA MAI MARE PERMISĂ PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NICI AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A ȘI NICI PĂRȚILE SALE AFILIATE, FURNIZORII SAU FURNIZORII DE CONȚINUT TERȚI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICARE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, EXEMPLARE, ACCIDENTALE, SPECIALE, REZULTANTE SAU ALTE DAUNE CE DECURG DIN SAU CARE AU LEGĂTURĂ ÎN ORICE FEL CU SITE-UL SAU ORICARE ALT SITE PE CARE ÎL ACCESAȚI PRINTR-UN LINK DE PE ACEST SITE SAU DIN ORICE ACȚIUNI PE CARE LE LUAȚI SAU NU LE LUAȚI DREPT URMARE A COMUNICĂRILOR PE CARE NI LE TRIMITEȚI SAU ÎNTÂRZIERII SAU NEUTILIZĂRII SITE-ULUI SAU PENTRU ORICE INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII PREZENTATE SAU OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, ÎNDEPĂRTAREA SAU ȘTERGEREA ORICĂROR MATERIALE TRANSMISE SAU POSTATE PE SITE SAU CARE DECURG DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, CHIAR DACĂ AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A, AFILIAȚII SĂI SAU FURNIZORII SĂI AU FOST ANUNȚAȚI REFERITOR LA POSIBILITATEA DE APARIȚIE A DAUNELOR. ACEASTĂ PRECIZARE LEGALĂ SE APLICĂ, FĂRĂ LIMITARE, ÎN CAZUL DAUNELOR SAU PAGUBELOR CE DECURG DIN NEREALIZAREA SAU REALIZAREA, EROAREA, OMISIUNEA, ÎNTRERUPEREA, ȘTERGEREA, DEFECTELE, ÎNTÂRZIEREA FUNCȚIONĂRII SAU TRANSMITERII, VIRUȘII INFORMATICI, CORUPEREA FIȘIERELOR, DEFECȚIUNEA LINIEI DE COMUNICAȚIE, DEFECTAREA REȚELEI SAU SISTEMULUI, PIERDEREA DE PROFITURI SAU FURT, DISTRUGERE, ACCES NEAUTORIZAT, MODIFICAREA, PIERDEREA SAU UTILIZAREA ORICĂRUI REGISTRU SAU DATE ȘI ORICE PIERDERE TANGIBILĂ SAU INTANGIBILĂ. RECUNOAȘTEȚI ȘI CONFIRMAȚI ÎN MOD SPECIFIC CĂ AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A ȘI FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU CONDUITA DEFĂIMĂTOARE, OFENSATOARE SAU ILEGALĂ A ORICĂRUI UTILIZATOR AL SITE-ULUI. MĂSURA DVS. REPARATORIE UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ PENTRU ORICARE RECLAMAȚII MENȚIONATE ANTERIOR SAU ORICE LITIGIU CU AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A ESTE SĂ NU MAI UTILIZAȚI SITE-UL. DUMNEAVOASTRĂ ȘI AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A SUNTEȚI DE ACORD CA ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE CE DECURGE DIN SAU ASOCIATĂ SITE-ULUI SĂ ÎNCEAPĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA APARIȚIA CAUZEI ACȚIUNII; ÎN CAZ CONTRAR, CAUZA ACȚIUNII ESTE ANULATĂ COMPLET.


Despăgubire


Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE SINGLE MEMBER S.A și afiliații săi și directorii, administratorii, angajații, contractanții, agenții, licențiatorii, furnizorii de servicii, subcontractanții și furnizorii lor împotriva tuturor pierderilor, răspunderilor, cheltuielilor și costurilor, incluzând onorariile rezonabile ale avocaților și costurile de judecată, ce decurg sau rezultă din utilizarea site-ului și orice încălcare a acestor termeni de utilizare. Dacă provocați o defecțiune tehnică a site-ului sau a sistemelor care susțin transmiterea site-ului către dvs. sau alte persoane, sunteți de acord să fiți responsabil pentru toate pierderile, răspunderile, cheltuielile, daunele și costurile, incluzând onorariile rezonabile ale avocaților și costurile de judecată, ce decurg sau rezultă din respectiva defecțiune. Compania își rezervă dreptul, pe propria sa cheltuială, să își asume apărarea exclusivă și controlul oricărui aspect supus despăgubirii de dvs. și, în orice caz, sunteți de acord să cooperați cu compania în apărarea acestui aspect.


Competența teritorială


Acești termeni și condiții se supun legislației din Grecia și părțile sunt de acord să se supună competenței teritoriale exclusive a tribunalelor grecești din Atena. Compania recunoaște că este posibil să obțineți acces la acest site din oricare jurisdicție din lume, însă nu avem capacitatea practică de a preveni acest acces. Acest site a fost dezvoltat pentru a respecta legislația din Grecia. Dacă orice material de pe acest site sau utilizarea site-ului este contrar(ă) legilor din locul în care vă aflați când îl accesați, site-ul nu vă este destinat dvs. și vă rugăm să nu utilizați site-ul. Sunteți responsabil să vă informați în legătură cu legislația din jurisdicția dvs. și să o respectați.


Modificări ale termenilor


Compania poate adăuga, modifica sau elimina oricare parte din acești termeni de utilizare în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice modificări ale acestor termeni de utilizare sau ale termenilor postați pe acest site se aplică de îndată ce sunt postate. Prin continuarea utilizării acestui site după postarea oricăror modificări, indicați faptul că acceptați acele modificări. Compania poate adăuga, modifica, întrerupe, elimina sau suspenda orice conținut postat pe acest site, incluzând caracteristici și specificații ale produselor descrise pe site, în mod temporar sau permanent, oricând, fără notificare și fără răspundere.


Întregul acord


Acest contract și orice politici sau reguli de funcționare de pe acest site reprezintă întregul acord și întreaga înțelegere dintre dvs. și companie referitor la subiectul acestuia și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau actuale, verbale sau scrise, dintre părți referitor la acest subiect. O versiune tipărită a acestor termeni de utilizare va fi acceptabilă în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative în baza sau referitor la utilizarea site-ului în aceeași măsură și conform acelorași condiții ca alte documente comerciale și registre generate inițial și menținute în formă tipărită. Orice cauză de acțiune pe care o puteți avea referitor la utilizarea de către dvs. a acestui site trebuie să fie inițiată în termen de un (1) an de la reclamație sau apariția cauzei acțiunii. Dacă oricare prevedere din acest contract este ilegală, inaplicabilă sau neavenită, prevederile rămase ale contractului vor rămâne în vigoare.


Altele


Unele caracteristici care pot fi disponibile pe acest site necesită înregistrare. Prin înregistrare și ținând cont de utilizarea de către dvs. a site-ului, sunteți de acord să oferiți informații reale, precise, actuale și complete despre dvs. Unele funcții de pe acest site necesită utilizarea unei parole. Sunteți responsabil pentru protejarea parolei dvs. Sunteți de acord să fiți responsabil pentru oricare și toate afirmațiile realizate și faptele sau omisiunile care au loc prin utilizarea parolei dvs. Dacă aveți motive să credeți sau aflați despre orice pierdere, furt sau utilizare neautorizată a parolei dvs., anunțați imediat compania. Compania poate presupune că orice comunicări pe care compania le primește în baza parolei dvs. au fost realizate de dvs. dacă respectiva companie nu primește o altă notificare.

Dacă oricare dintre prevederile acestor termeni de utilizare sunt considerate de o instanță sau un alt tribunal cu competență teritorială ca fiind nule sau inaplicabile, aceste prevederi vor fi limitate sau eliminate în măsura minimă necesară și vor fi înlocuite cu o prevedere valabilă care reprezintă cel mai bine intenția acestor termeni de utilizare, pentru ca acești termeni de utilizare să rămână în vigoare. Acești termeni de utilizare constituie întregul acord dintre dvs. și companie referitor la utilizarea de către dvs. a site-ului și oricare sau toate celelalte acorduri scrise sau verbale și înțelegeri existente anterior între dvs. și companie referitor la această utilizare sunt astfel înlocuite și anulate prin prezentul. În mod diferit față de cele prevăzute într-un contract de cumpărare pe care îl încheiați cu compania, aceasta nu va accepta nicio contraofertă la acești termeni de utilizare și toate aceste oferte sunt astfel categoric respinse. Incapacitatea companiei de a insista sau de a urmări aplicarea strictă a acestor termeni de utilizare nu va fi interpretată drept o renunțare din partea companiei la orice prevedere sau orice drept pe care îl are pentru a aplica acești termeni de utilizare și niciun demers dintre companie și dvs. sau o altă parte nu se va considera că modifică orice prevedere a acestor termeni de utilizare. Acești termeni de utilizare nu vor fi interpretați ca oferind drepturi sau măsuri reparatorii părților terțe.

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru.

Actualizat pe 12 februarie 2020

Newsletter

Află mai multe despre

Sari la conținut